• Mayıs 8, 2024

Derneğimizin 6. Olağan Genel Kurulu 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü saat 11:00’de Varlık Mahallesi Yayın Sok. No:6/1 Yenimahalle ANKARA adresinde aşağıda belirtilen gündeme göre yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve adreste 1 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 11:00’de aynı gündem ile yapılacaktır.
Tüm üyelerimize duyurulur.
GÜNDEM :
1- Açılış,
2- İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu,
3- Divan teşekkülü ve Divan Tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi,
4- Faaliyet raporunun okunması ve ibrası,
5- Denetim raporunun okunması ve ibrası,
6- Gelir-Gider tablosunun görüşülmesi ve ibrası,
7- Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
8- Tüzük değişikliği maddesinin görüşülmesi ve onaylaması,
9- Dernek yetkili organlarının seçimi,
10- Dilek, temenniler ve kapanış.

Son Duyurular

6. Olağan Genel Kurul Duyurusu
Mayıs 8, 2024